image
23 April

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) realizuje projekat “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji” kroz prekogranični program Crna Gora – Albanija u partnerstvu sa Centra “Djeca danas” (QFS) iz Albanije. Projekat je započet u maju 2018.godine, i biće realizovan do maja 2020.godine. Prva regionalna radionica je realizovana u periodu 19-21. april 2019. godine, u […]

Read More
image
23 April

ADP Zid je 19. aprila 2019. godine u hotelu Hilton, Podgorica, održao Networking sastanak u sklopu projekta “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji“. Ovom prilikom okupili su se eksperti na polju turizma, članovi turističkih organizacija, turističkih agencija, ugostitelji, kao i članovi civilnog društva, sa ciljem podsticanja razvoja saradnje u regionu kroz razvoj zajedničkog paketa ponude […]

Read More
image
23 April

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) realizuje projekat “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji” kroz prekogranični program Crna Gora – Albanija u partnerstvu sa organizacijom “Djeca danas” (QFS) iz Albanije. Projekat je započet u maju 2018.godine, i biće realizovan do maja 2020.godine. Drugi modul treninga je realizovan u periodu od 27. do 29. marta […]

Read More
image
23 April

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid (ADP-Zid) realizuje projekat “Child friendly turizam u prekograničnoj regiji” kroz prekogranični program Crna Gora – Albanija u partnerstvu sa organizacijom “Djeca danas” (QFS) iz Albanije. Projekat je započet u maju 2018.godine, i biće realizovan do maja 2020.godine. Prvi modul je realizovan u periodu od 13. do 15. marta 2019.godine, […]

Read More
image
23 April

Putovanje mijenja ljude. To je vrijeme kada dolazi do mijenjanja rutine. To je prekid svakodnevnice i uvijek ostavlja snažan utisak mijenjajući dinamiku porodičnog života. Naši životi temelje se na rutinama – i to je dobra stvar. Rutine i navike pomažu nam da živimo, gradimo, stvaramo, imamo stabilnost, prolazimo kroz dan. Međutim, bez novih doživljaja, ostajemo […]

Read More
image
23 April

Roditelji se danas suočavaju sa teškom bitkom kada je riječ o tome da njihova djeca budu zainteresovana da urade bilo šta osim da posvete potpunu pažnju sadržaju na ekranu telefona ili tableta. Važnost i razvoj kreativnosti rijetko je podržan školskim kurikulumom i samim tim jedino vrijeme koje djeca provode slobodno radeći ono u čemu uživaju […]

Read More
image
23 April

Putovanje sa cijelom porodicom je odličan način kako otvoriti oči djeci prema svijetu van njihovih uobičajenih okvira – ali to ne znači da se ne možete zabaviti. Kada djeca imaju određeno razumijevanje destinacije u kojoj se nalaze, njihovo putovanje postaje pamtivije i bogatije”, i to prevazilazi uobičajenu zabavu na “svježem vazduhu”. Uvijek je moguće prilagoditi […]

Read More
image
23 April

Porodični odmori se doživljavaju kao prilike za kvalitetno porodično vrijeme koje omogućava povezivanje kako bi se obezbjedila sreća i zajedništvo porodice, daleko od smetnji svakodnevnog života. U stvari, zajednički odmori su često jedini put kada cijela porodica provodi zajedno duže vrijeme i naizgled nudi ravnotežu porodičnog života kod kuće. Razlozi zbog kojih porodice odlaze na […]

Read More
image
23 April

Muzeji predstavljaju mjesta gdje djeca imaju priliku da budu izložena iskustvima i istraže nove stvari u obrazovnom okruženju. Kroz interaktivne izložbe i praktičnu igru, djeca imaju priliku da preuzmu “kontrolu” nad učenjem i da razviju i istraže stvari koje su njima zanimljive. Ova jedinstvena ekspozicija pruža osnovu za kreativnost, kritičko razmišljanje i vezu sa svijetom […]

Read More
image
23 April

Aktivnosti koje utiču na značaj porodičnog odmora za sve članove porodice, stavljaju fokus na zabavi kao važnom ishodu za odmor; važnost avanture, novih iskustava i drugih mogućnosti kao i stvaranju i razvijanju društvenih veza za reafirmaciju i jačanje odnosa sa porodicom i prijateljima. Dječja iskustva ističu važnost razmatranja perspektive svih članova porodice u kontekstu porodičnih […]

Read More