image
23 April

Inicijativa za gradove prilagođene djeci (CFCI), koju je pokrenuo UNICEF 1996. godine, podržala je izazov “ostvarivanja prava djece u sve urbaniziranijem i decentraliziranom svijetu”. Inicijativa se zasniva na kapacitetu okupljanja lokalnih aktera i UNICEF-a kako bi se stvorili sigurni, inkluzivni gradovi i zajednice prilagođene djeci. Važnost gradova i zajednica u kreiranju politike koja direktno pogađa […]

Read More
image
23 April

ADP Zid održao je sastanak Koordinacionog odbora za prekogranični projekat „Turizam prilagođen djeci u prekograničnom području“ 24. decembra 2018. godine u hotelu Aurel, u Podgorici, Crna Gora. Predstavnici oformljenog odbora Crne Gore i Albanije imali su priliku da se predstave, kao i da predstave ciljeve i aktivnosti projekta. Oblasti u kojima će se projekat realizovati […]

Read More
image
23 April

Drugi međunarodni kongres “Child Friendly tourism” će se održati od 24. do 27. aprila 2019. godine, organizovanog od strane Fakulteta za turizam Univerziteta Sivas Cumhuriiet, iz Turske. Kongres predstavlja nastavak Prvog Međunarodnog kongresa o turizmu održanog od 25. do 28. aprila 2018. godine. Na kongresu, najvažniji naglasak zajedničke tačke gledišta je da se odrede kriterijumi […]

Read More
image
23 April

Treća svjetska konferencija o turizmu i kulturi održava se u Međunarodnom kongresnom i izložbenom centru Lutfi Kırdar u Istanbulu, Turskoj; 3-5. Decembar 2018. Kultura je jedan od ključnih faktora koji doprinosi rastu turističkog sektora, a nedavne studije pokazuju da kulturni turizam raste brže od globalnog turizma. Znamenitosti kulturnog naslijeđa su imale jak podsticaj zahvaljujući tehnološkom […]

Read More
image
23 April

Praksa ljetnjeg školskog raspusta počela je početkom 1900-ih. Doktori su mislili da je djeci potrebno odmaranje od dugog sjedenja u učionici, za koju su vjerovali da ih čini fizički slabim. Jedna od teorija jeste da je ljeto bilo pravo vrijeme da se đaci oslobode nastave jer su učionice postale zagušljive; i zato što kao i […]

Read More
image
23 April

Porodice igraju važnu ulogu u turističkoj industriji uprkos padu tradicionalnih porodičnih modela. Postoji mit o propadanju porodice a zapravo su porodice danas drugačije povezane nego ranije. Porodice se mogu kretati od najmanje dva člana (samohrani roditelj s jednim djetetom) do porodica sa više generacija (bilo koji broj odraslih i djece) i sve se više udaljavaju […]

Read More
image
23 April

Turizam za djecu i adolescente je zanemarena tema u istraživanju turizma, uprkos važnosti životne putanje djeteta do dobi 17, 18 godina u smislu psihološkog i socijalnog uticaja koji ima na njihovo formiranje subjektivnosti. Analiza naučne literature o djetinjstvu, uključujući i ovu temu, pokazuje nedovoljnu zastupljenost u literaturi. Postoje različita kritična pitanja koja treba razmotriti, počevši […]

Read More
image
23 April

QFS je skraćenica za Kendra “Femijet Sot” – Centar “Djeca danas”. “Djeca danas” je nevladina, neprofitna organizacija bez političke ili vjerske pripadnosti, posvećena ostvarivanju prava djece, mladih i zajednica u Albaniji. QFS je osnovan kao lokalni ogranak Organizacionog plana Internacional i naslijedio je svu baštinu, iskustvo i standarde Plana koji se sprovodi u Albaniji. Misija […]

Read More
image
23 April

Istraživanjem stručnjaka za putovanja postavlja se jedno od interesantnih pitanja: Koji su vaši omiljeni gradovi u Evropi za putnike s djecom? Sada dijelimo njihove predloge sa vama. Jedna od sugestija jeste da je proljeće idealno vrijeme za istraživanje tih mjesta sa mališanima, zbog ljepšeg vrijemena i manjih gužvi nego ljeti. Berlin– Fantastična mreža javnog saobraćaja […]

Read More
image
23 April

Zajednički tehnički sekretarijat (JTS) organizovao je dvodnevni trening o izvještavanju, publicitetu i vidljivosti za korisnike bespovratnih sredstava prvog poziva za podnošenje prijedloga u okviru IPA II CBC programa Crna Gora – Albanija 2014-2020, uz podršku ugovornog tijela Crne Gore ( CFCU), Operativne strukture Programa, Kancelarije za evropske integracije u Crnoj Gori i Ministarstvo za vanjske […]

Read More