image
23 April

Child friendly tourism/ Turizam pogodan za djecu u prekograničnom regionu je jedan od osam projekata koje podržava IPA Program prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020. Korisnici granta su Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid, Podgorica, Crna Gora i Centar za djecu danas, Tirana, Albanija. Saradnja je započeta u maju 2018.godine i predviđeno je da […]

Read More